> Welkom bij COMEO

Er zijn communicatie- of gedragsproblemen in uw directe omgeving? U wilt uit elkaar? en dan.....Uw loopbaan heeft een update nodig? Slecht functionerings- of beoordelingsgesprek gehad en hoe nu verder? COMEO ontwikkelt nieuwe kennis en draagt bij aan slimme oplossingsgerichte strategieën, die zich op het snijvlak van privaat/publiek of zich daarheen ontwikkelen en die gemeenschappelijke kenmerken hebben als;-

-          Afhankelijkheidsrelaties
-          Grillig niet voorspelbare irrationele processen
-          Scheidings- en/of ouderschapsproblematiek
-          Loopbaanassessments, studie- & beroepskeuze

COMEO is een innovatieve organisatie opgericht door Carla Bronkhorst. Haar drijvende kracht is de ambitie om de dynamiek van mogelijkheden, opportunities in organisaties, teams en tussen individuen beter te benutten.De focus ligt daarbij op de wisselwerking tussen U, de complexe omgeving en het functioneren van het individu daarin. Ze begrijpt de manier van handelen van mensen, werkt vanuit die kennis en poogt met positieve inspiratie rust te brengen.Ze werkt vanuit Eindhoven. Persoonlijke aandacht staat centraal. In een neutrale omgeving wordt gewerkt aan het gewenste resultaat.