> Disclaimer

Deze internetsite (www.comeo.nl) wordt beheerd door COMEO.® De volgende voorwaarden zijn van toepassing. Indien u zich toegang verschaft tot, dan wel gebruik maakt van deze internetsite van COMEO ®dan stemt u in met de navolgende bepalingen.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor uw eigen rekening en risico.

Online communicatie
Berichten die u via het openbare internet stuurt aan COMEO® per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. COMEO ® adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan COMEO ® te sturen. Indien u er voor kiest om via het openbare internet berichten aan COMEO ® per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Ondanks het feit dat COMEO ® zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan COMEO® niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Verder is COMEO ® niet aansprakelijk en bied geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van deze site, en voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd, of niet tijdig ontvangen of verzenden van e-mailberichten. COMEO® is evenmin aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van deze site zouden kunnen ontstaan. COMEO® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door COMEO® worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van COMEO®.

Wijzigingen
COMEO ® behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website(inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.