> Copyrights

Alle teksten, foto’s en illustraties, logo’s en teksten, Copyright: COMEO®, 2010.

Alle rechten voorbehouden.

Informatie op deze website is onderhevig aan veranderingen zonder bekendmaking. De hierin gebruikte voorbeelden van bedrijven, namen en data zijn niet fictief, tenzij anders staat vermeld. Geen enkel deel van deze website mag gereproduceerd of verspreid worden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doel dan ook, zonder de uitdrukkelijk schriftelijk toestemming van COMEO®.

COMEO ® kan patenten of lopende patenten, copyrights of ander intellectueel eigendom betreffende de inhoud van deze website hebben. De vormgeving en inhoud van deze website geeft u geen enkel recht op licentie van deze patenten of lopende patenten, copyrights of ander intellectueel eigendom , tenzij speciaal verstrekt in een schriftelijke licentieovereenkomst van COMEO®.

Broncodes en design, Copyrights; C.E. Waterham-Bronkhorst, R.C.B. Kibbeling, J. Bruurs Quality-Vision en COMEO®, NIP en NMI.

Andere hierin genoemde namen van producten of bedrijven kunnen trademarks bevatten van hun respectievelijke eigenaren.